ข้อมูลการเดินทาง

รถยนต์  อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดลำปางประมาณ 60 กิโลเมตร สามารถ
เดินทางไปอุทยานแห่งชาติได้ดังนี้   

จากตัวเมืองลำปาง ไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1035(ลำปาง-วังเหนือ) จนถึงปากทาง
เข้าอำเภอแจ้ห่มไปประมาณ 3 กิโลเมตร จนถึง กม.ที่ 58 เลี้ยวซ้ายมาตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข
1287 ซึ่งผ่านอำเภอเมืองปาน และเลี้ยวไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1252(ข่วงกอม-ปางแฟน)
เป็นระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถึง ธาราริน เมาเท่น วิลล์ 

จากตัวเมืองลำปางไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (ลำปาง-ห้างฉัตร)เลี้ยวขวาไปตามทาง
หลวงจังหวัดหมายเลข 1157(ลำปาง-ห้วยเป้ง-เมืองปาน) ระยะทาง 55 กม.เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงจัง
หวัดหมายเลข 1287 (เมืองปาน-แจ้ห่ม) ประมาณ 2 กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงจังหวัดหมาย
เลข 1252 อีกประมาณ 11 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถึง ธาราริน เมาเท่น วิลล์ 


   
คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย
คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย

© 2020 www.thararin.com design by camptour.net